Skip to content Skip to navigation

MOPAR®

Mopar® е референтна марка за услуги, грижа за корисници, оригинални резервни делови и дополнителна опрема на групацијата Stellantis. Задачата на Mopar® е да им обезбеди на купувачите на Fiat одлично искуство од сопственото возило за време на целото негово користење, ставајќи им ја на располагање целата know-how и лидерската позиција во секторот на послепродажба.

Mopar® се грижи за вашето возило од моментот кога ќе излезе од продажниот салон, гарантирајќи му на купувачот асистенција на највисоко ниво која произлегува од авангардната технологија, иновативни производи, оригинални и квалитетни резервни делови и дополнителна опрема.