Skip to content Skip to navigation
    INSPI(RED) BY HUMAN NATURE 

    СЕМЕЈСТВОТО Е НАШАТА ИНСПИРАЦИЈА

    (RED) и Fiat, уникатна соработка создадена за справување со итни настани поврзани со здравјето, како што се пандемиите, при која со купување на автомобил од семејството на Fiat (500)RED, ја прави оваа серија најетичка и најпосебна. (RED) е организација која поддржува итни постапки при глобални здравствени настани, како што се СИДА и КОВИД: секој пат кога се купува производ (RED), се активира донација во глобалниот фонд за поддршка на низа услуги како што се превенција, третман, советување, тестирање, образование и помош на заедниците на кои им е најпотребна. Ете зашто со гордост се придруживме на ова движење и го создадовме семејството Fiat (500)RED и (500C)RED : за да секој купувач се  чувствува како дел од овој конкретен гест*.

    Fiat, Jeep и RAM се обврзаа, преку партнерството со (RED) и преку него, да донираат минимум 4 милиони долари на Глобалниот фонд помеѓу 2021 и 2023 година за да помогнат во борбата за справување со итни настани поврзани со здравјето како СОВИД-19 и СИДА. Секое (FIAT) RED возило е (RED) производ и е дел од оваа обврска.