Нова гама Fiat 500

НОВИТЕ ЅВЕЗДИ НА FIAT СЕ РОДЕНИ

Единствен, со бескрајна можност за персонализација

Веќе ги запозна неговите елегантни страни кај верзиите
Pop и Lounge. Сега, дозволи да те заведе новиот Fiat 500 Star.

Стилот е тоа што го бараш, нели? Во ред, Fiat 500 станува уште
посмел со сугестивниот Fiat 500
Rockstar.