Skip to content Skip to navigation
    INSPI(RED) BY HUMAN NATURE 

    СЕМЕЈСТВОТО Е НАШАТА ИНСПИРАЦИЈА

    (RED) и Fiat: уникатна соработка создадена за справување со итни настани поврзани со здравјето, како што се пандемиите, при која со купување на автомобил од семејството на (Panda)RED ја прави оваа серија најетичка и најпосебна. (RED) е организација која поддржува итни постапки при глобални здравствени настани, како што се СИДА и КОВИД: секој пат кога се купува производ (RED), се активира донација во глобалниот фонд за поддршка на низа услуги како што се превенција, третман, советување, тестирање, образование и помош на заедниците на кои им е најпотребна. Ете зашто со гордост се придруживме на ова движење и го создадовме семејството на Новата New (Panda)RED: за да секој купувач се  чувствува како дел од овој конкретен гест*.


    Fiat, Jeep и RAM се обврзаа, преку партнерството со (RED) и преку него, да донираат минимум 4 милиони долари на Глобалниот фонд помеѓу 2021 и 2023 година за да помогнат во борбата за справување со итни настани поврзани со здравјето како СОВИД-19 и СИДА. Секое (FIAT) RED возило е (RED) производ и е дел од оваа обврска.