Користени возила

FAIRАUTO единствен специјализиран салон за продажба на половни автомобили.

  • Проверени половни автомобили
  • Возила со гаранција
  • Стручна проверка во повеќе од 100 точки
  Користени возила: https://fairauto.mk/?item=cars&subitem=list&brand=21&fuel=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B5&price=0&yearp=-1

Ви треба информација? Разговарајте со нас