nov500 – Fiat Makedonija

Fiat 500_839x752

ВО СИТЕ БОИ НА ЉУБОВТА

Fiat 500 – љубов која трае 60 години!

ВЕЌЕ ОД 10.500 € !

ПОБАРАЈ ПОНУДА